Veranderingsmanager

Hieronder staan de zeven stappen van de veranderingsaanpak van Anneke Sips.
Anneke past deze aanpak toe in grote projecten, maar ook in workshops bij bedrijven om de gewenste verandering en de acties die nodig zijn om deze veranderingen te realiseren, in kaart te brengen.