Create the WOW!

 

Overtref klantverwachtingen

wow!

Create the WOW! is een trainings- en organisatieontwikkelingsprogramma van Anneke Sips Management.

Create the WOW! gaat over het overtreffen van klant verwachtingen, meer doen dan de klant van je verwacht dat je doet en het zo overtreffend doen, dat hun reactie is “WOW!”

Klanttevredenheid is een basisvereiste voor een goede klantrelatie. Wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld consultancy, dan betekent dit een tijdige, correcte en volledige oplevering, uiteraard binnen het afgesproken budget. Maar klanttevredenheid alleen is niet voldoende.

Wat is de WOW!?
De WOW! is veel meer dan een tevreden klant, de WOW! is iets onverwachts positiefs, het verrast, enthousiasmeert en grijpt de klant. Het overtreft de bestaande verwachtingen van de klant.

Wat zijn de voordelen van de WOW! ?
De WOW! creëert direct toevoegde waarde, omdat het de klantrelatie versterkt, klanten bereid zijn meer te betalen en het gratis mond op mond reclame genereert. Hoe meer de klant denkt over de WOW! hoe meer hij hier van wil. Hierdoor is het rendement op het overtreffen van de klantverwachtingen hoog.

Hoe creëer je een WOW!?
Elke situatie en elke klant vraagt om een verschillende uitvoering om een WOW! te realiseren. Daarom organiseert ASM workshops op deze WOW!s met elkaar te definiëren en uit te werken.

Workshop- Create the WOW!
Tijdens deze workshop beschrijven we met elkaar eerst de waarden of waardeproposities die binnen het eigen bedrijf gelden. We beantwoorden de vraag wat het onderscheidend vermogen van het eigen bedrijf is. Deze waarden zijn het startpunt voor het opstellen van de WOW!s.
Gebaseerd op deze waarden definiëren we WOW! ervaringen voor verschillende klanten. De volgende stap is het selecteren van een aantal besproken WOW! en deze verder uit te werken.

Dan is het tijd om deze WOW!s in de praktijk toe te passen en vervolgens te evalueren (How WOW! was the WOW! ?).

In deze fase na de workshop biedt ASM coaching en challenging om te leren van elkaars ervaringen en elkaar scherp te houden op het voortdurend werken aan WOW!s. Op deze manier kan het overtreffen van de klantverwachtingen onderdeel van de genen van het bedrijf worden.

Meer informatie gewenst? Neem contact met me op voor dit inspirerende en motiverende programma!